Visie sociale ontwikkeling

Sociale innovatie

Innovatie staat hoog op de agenda. Innovatie is sexy. Nieuw, een frisse wind, de boel eens flink opschudden. We zien het op alle niveaus gebeuren; op strategisch vlak ontstaan nieuwe verdienmodellen, op technologisch gebied nemen zaken als robotica en digitalisering een vlucht. Voor velen van ons is zijn die innovaties aantrekkelijk, omdat diep, diep van binnen dat verlangen naar vooruitgang brandt. Anderen vinden het super spannend en houden liever vast aan dat wat  bekend en vertrouwd is. Laten we eerlijk zijn, ook het verlangen naar veiligheid schuilt in ieder van ons. Sociale innovatie is een evenwichtsoefening; een blauwdruk met zelfspot, een bankbiljet met een missie (Bregman, 2017). Het potentieel van mensen benutten én ontwikkelen, aanpassen én groeien, gedeelde waarden en visie. Autonomie én samenwerken zodat vooruitgang ook op sociaal vlak vitaal blijft.

Labs
De ontmoeting is het hart van elke beweging. Nu vraagstukken zich niet langer in lineaire volgorde laten oplossen dient het vinden en delen van antwoorden in een nieuwe setting te gebeuren, de collectieve ontmoeting.
Door op voorhand niemand uit te sluiten ontstaat een ruimte waar persoonlijk én gezamenlijk wordt geleerd en gecreëerd. We vergroten daarmee de kans oplossingen te vinden die door iedereen worden omarmd. In pistes delen, inspireren en stimuleren we waar we in labs samen verkennen, experimenteren en verdiepen.
Betreed samen de piste of laat een lab de bevestiging brengen.

Young Knowmads – de jeugd heeft de toekomst?
De wereld verandert in rap tempo. Jongeren zijn de vormgevers van de toekomst. Wat zijn hun vragen? Waar lopen ze tegenaan? Wat willen ze neerzetten? Welke boodschap dragen zij in zich? Wij nodigen ze uit om samen met ons die toekomst, de vorm waarin gewerkt en geleefd gaat worden te verkennen en daar expressie aan te geven.