Kennis

Kennis vormt een basis, met haar mogelijkheden en beperkingen. De Urban Knowmads hebben een brede kennis en onderhouden die ook. Het toetsen, bevragen, verdiepen en verbreden van kennis is een continue Urban Knowmads taak. Kennis gebieden die de Urban Knowmads beheersen zijn organisatiekunde, cultuur en gedrag, theaterregie, ICT, certificeringen, mediation, HR, vertrouwenspersonen en wij verzamelen nog steeds.

Ervaring

De Urban Knowmads hebben jarenlange ervaring opgedaan in allerlei type organisaties en op verschillende niveau’s, van werkvloer tot directie. Deze ervaring heeft er voor gezorgd dat een urban knowmad weet welke praktische belangen er spelen en wat ervoor nodig is om veranderingen en projecten succesvol te maken. Teambegeleiding, coaching, strategie bepaling, overnames, fusies, reorganisaties, er is altijd een urbanknowmad die u verder helpt.

Onderzoek

Er bestaat geen enkelvoudige versie van de waarheid. Dit geldt ook voor kennis en ervaringen. Dat wat in de ene context of tijdsgewricht werkt kan in een andere context falen. Daarom vinden de Urban Knowmads het belangrijk te blijven (onder)zoeken. We blijven bevragen we blijven bestuderen en de eigen rol challengen. Het delen van kennis, co-creactie gebruikmakend van nul-metingen en het meten na de werkzaamheden geeft een objectief inzicht in de bereikte resultaten.

.

.

.

Views: 43