Producten

Organisatie- en persoonlijke-ontwikkeling: Terug naar de fabrieksinstellingen
Complexiteit en kwetsbaarheid gaan hand in hand. Procedures, KPI’s bedoeld om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen, kunnen onbedoeld tot complexiteit, traagheid en het dichtslibben van organisaties leiden. Groei en ontwikkeling zit ‘m in de eenvoud, de betékenis. Zorgen dat de vonk in jou, in je organisatie en klanten overspringt? Ga langs start, begin opnieuw! Enne vergeet de ervaring niet.

Kansentrampoline
Start-up, scale-up, end-of-life, end-of-pipe. Soms wil je even checken waar je team of organisatie staat op de S-curve. Gewoon, omdat je wilt weten welke groeisprongen er kunnen worden gemaakt. Welke kansen je niét kunt of mag laten schieten en hoe je dat het meest effectief aanpakt.

Team turbo
Binden, verbinden, samenwerken. Het klinkt zo simpel, maar wat een klus kan het toch zijn om er écht samen voor te gaan. Misverstanden, goede intenties die in verkeerde aarde vallen, en zo ken je er vast nog wel een paar. Wij leggen haarfijn bloot waarom mensen doen, wat ze doen. Wat maakt dat ze elkaar soms verkeerd verstaan en wat je kunt doen om dat op te lossen.

Follow the leader – een kat in het nauw maakt rare sprongen
Leiderschap, persoonlijk leiderschap, spiritueel of dienend leiderschap. Je kunt het er eindeloos over hebben, maar het uit zich vooral in wat iemand doet. Leiderschap kent zo zijn evolutie. Wat het best past, dominant of dienend? Het kan allebei. Een ding staat als een paal boven water. Goede leiders vergroten het welzijn van medewerkers en organisaties. Slecht leiderschap kan je dood betekenen. Een aangezien de evolutie ons geen evolutionair denken heeft meegegeven is het aan te raden regelmatig in de spiegel te kijken om te zien of jouw leiderschap, jouw leiders nog bijdragen aan het welzijn van de organisatie.

Urban Resource Management – It’s all in the mix
New recruits, talent scouts zijn mooie termen uit de sport en het leger, maar passen ze nog in deze tijd? Wij kunnen bij tijd en wijle hartstochtelijk terug verlangen naar de tijd dat organisatie-ontwikkeling nog maakbaar, voorspelbaar en beheersbaar was. Helaas. Tijden veranderen en nieuwe tijden vragen om andere oplossingen. Jagen, concurreren, survival of the fittest is de ene kant van de medaille. Empathie, ontwikkeling en samenwerken de andere. Netwerken, sociale cohesie vraagt zorg en aandacht en dat is wat wij doen in onze HeadFarm.

Executive Search – een gouwe ouwe in een nieuwe jas
Als slecht leiderschap de dood van je organisatie kan betekenen, dan wil je graag de juiste persoon op de juiste plaats, op de juiste tijd. Leiders beïnvloeden de cultuur, “het geluk/het welzijn” van de organisatie, maar wat als de context, de omgeving nou bepaalt of je leider gelukkig is? Onderzoek wijst uit dat 40% van de executives binnen 18 maanden is vertrokken. Die match is vaak dus niet zo perfect als wordt beloofd. Tijd om te kijken naar de corporate blind spot. Wié heb je nou eigenlijk nodig? Wij brengen in kaart welke dynamiek het team, de organisatie heeft en welke kandidaat het best  bijdraagt aan de volgende ontwikkelstap.

All in the family –
De kracht van familiebedrijven zit ‘m in de loyaliteit en gedeelde belevingswaarden. Het aannemen van nieuwe leidinggevenden of een pater familias is een maatpak, want hoe maak je die belevingswaarden overdraagbaar? Je wilt ze koesteren en loslaten tegelijk om je organisatie naar de volgende fase te brengen. Hoe je dat doet kunnen veel bedrijven je vertellen, maar wie heeft het vermogen het middelpunt te vormen tussen traditie en innovatie? Begrijp de familiedynamiek en vind de juiste mensen.

Talentenbank – Jong geleerd is oud gedaan
Het gaat goed met de economie. Er komen dit jaar ongeveer 95.000 banen bij. Dat is goed nieuws. Rekenen is nog eens rekenen, zeiden ze bij mij thuis. Onder de beroepsbevolking van 9 miljoen zijn er in 2017, 7,1 miljoen voltijdsbanen te verdelen. Er vallen er nog steeds mensen buiten de boot. Slechts 5% van de 55+ ers vindt nog een baan, veelal tijdelijk. Ook voor jongeren lijkt het niet simpel. Opleidingen blijken soms al verouderd voordat het diploma binnen is. Weiger je bij de pakken neer te gaan zitten, wil je weten hoe jouw vlag erbij hangt en heb je zin om samen kansen te creëren?  …..

Sociale Innovatie: Dansen op het slappe koord
Innovatie staat hoog op de agenda. Innovatie is sexy. Nieuw, een frisse wind, de boel eens flink opschudden. We zien het op alle niveaus gebeuren; op strategisch vlak ontstaan nieuwe verdienmodellen, op technologisch gebied nemen zaken als robotica en digitalisering een vlucht. Voor velen van ons is zijn die innovaties aantrekkelijk, omdat diep, diep van binnen dat verlangen naar vooruitgang brandt. Anderen vinden het super spannend en houden liever vast aan dat wat  bekend en vertrouwd is. Laten we eerlijk zijn, ook het verlangen naar veiligheid schuilt in ieder van ons. Sociale innovatie is een evenwichtsoefening; een blauwdruk met zelfspot, een bankbiljet met een missie (Bregman, 2017). Het potentieel van mensen benutten én ontwikkelen, aanpassen én groeien, gedeelde waarden en visie. Autonomie én samenwerken zodat vooruitgang ook op sociaal vlak vitaal blijft.

Labs
De ontmoeting is het hart van elke beweging. Nu vraagstukken zich niet langer in lineaire volgorde laten oplossen dient het vinden en delen van antwoorden in een nieuwe setting te gebeuren, de collectieve ontmoeting.
Door op voorhand niemand uit te sluiten ontstaat een ruimte waar persoonlijk én gezamenlijk wordt geleerd en gecreëerd. We vergroten daarmee de kans oplossingen te vinden die door iedereen worden omarmd. In pistes delen, inspireren en stimuleren we waar we in labs samen verkennen, experimenteren en verdiepen.
Betreed samen de piste of laat een lab de bevestiging brengen.

Young Knowmads – de jeugd heeft de toekomst?
De wereld verandert in rap tempo. Jongeren zijn de vormgevers van de toekomst. Wat zijn hun vragen? Waar lopen ze tegenaan? Wat willen ze neerzetten? Welke boodschap dragen zij in zich? Wij nodigen ze uit om samen met ons die toekomst, de vorm waarin gewerkt en geleefd gaat worden te verkennen en daar expressie aan te geven.