Nieuw organiseren

Dat wat voorspelbaar leek, is niet langer voorspelbaar. Processen die lineair konden worden uitgetekend blijken vaak niet meer te passen bij de huidige situatie. Relaties met anderen zijn niet langer gesloten, binair en eenduidig, maar open, complex en iteratief.
Als mensen, organisaties en systemen zich vastdraaien, dan moeten we in transitie. Bezinnen, heroriënteren en vernieuwen zijn dan op hun plaats. Of/of maakt plaats voor én/én.
Urban knowmads weten dat menselijke maat én efficiency prima hand in hand gaan.  Leefbaar én betaalbaar kán, maar vraagt om nieuwe modellen. Toekomstbestendige waarde creatie modellen, waarin het niet alleen gaat over kosten en winst, maar over de betekenis van dat wat geboden wordt. Als bekende organisatievormen, het stellen van targets, KPI’s, niet voldoende waarde creëren, bieden inlevingsvermogen, oprechte interesse en respect voor zelf en de ander en het lef om ook die vragen te stellen waarvan je het antwoord nu misschien liever niet wilt horen een nieuw perspectief, en ontwikkeling. Laat dat ontwikkelen van de échte leefwereld nou nog steeds mensenwerk zijn. Dat vraagt om communicatie!


Afkomstig uit blog: Nieuw organiseren is heroriënteren