Klachtbehandeling

Onafhankelijkheid in klachtbehandeling is cruciaal om een eerlijke en objectieve afhandeling te waarborgen. Dit betekent dat de Urban Kowmads als externe partij verantwoordelijk wil zijn voor het behandelen van de klacht. De Urban Knowmads hebben geen belangenconflicten en zijn vrij van externe beïnvloeding. Het verzekert de betrokken partijen dat hun klacht op een eerlijke manier wordt behandeld zonder vooringenomenheid of partijdigheid.

.

.

.

Views: 3