De magie van communicatie

We werden deze week nog eens met de neus op de lastigheid van de onderlinge communicatie gedrukt. Niet dat de groep waarmee we aan het werk waren slecht communiceert, integendeel: Wanneer het over hun vakgebied gaat, verstaan ze elkaar precies. Waar wij als buitenstaanders al snel de draad kwijt zijn, spreken zijn moeiteloos over richtingen, details, voor- en nadelen, successen en fouten. Toch ging het in deze groep regelmatig mis in de onderlinge communicatie.

Gevoelens in de communicatie

Het viel ons op dat het misgaat wanneer gevoelens een rol gaan spelen en onbewust een eigen leven gaan leiden. Gevoelens die soms jaren lang worden weggestopt in een donker hoekje. Het delen van blijdschap is makkelijker dan het delen van negatieve gevoelens. Door je mond te houden en niet te controleren bij de ander of ze wel terecht zijn, worden de negatieve gevoelens gevoed.

De tijd heelt niet alle wonden

Wanneer een gevoel of vooroordeel eenmaal z’n plek heeft gevonden wordt het steeds lastiger deze te bespreken. Waar de tijd soms helend kan werken, helpt de tijd hier niet om gevoelens te verzachten, sterker nog: ze lijken zelfs te groeien. We raken verstrikt in ons eigen gelijk en andere ervaringen lijken onze mening te versterken.

Buik communicatie

Tijdens de gesprekken kwamen er momenten voorbij waarbij de non verbale communicatie meer vertelde dan de verbale. Als geoefende observanten zien wij al snel wanneer een deelnemer iets belangrijk vind, of spannend. Bij ons gaat onze buik er ook iets van vinden als de groepsleden de signalen niet zien of negeren. Pas als wij er aandacht voor vroegen werden deze signalen (h)erkend.

Noeste arbeid

De reacties waren wisselend, van ‘ik dacht dat ik de enige was die het voelde’ tot ‘oh ok’. Tijdens deze sessies was er iets bijzonders nodig dat inzicht zou geven. Iets dat een beetje anders is, iets dat een beetje ontregelt en de innerlijke focus verandert. We hadden magie nodig. De conventionele aanpak kost veel energie. Uitleggen met woorden wat gevoel en emotie voor effect hebben, ik geef het je te doen.

Magie in de communicatie

Magie in de communicatie doet wonderen! Samen met Scott en Muriel hebben we dit in de praktijk uitgeprobeerd. Scott en Muriel zijn kampioen in het maken van verbinding. Ze brengen energie en toveren een glimlach op het gezicht.

Wat een welkom

De inbreng van Scott en Muriel helpt enorm in het groepsproces. Het voorkomt lange chronische serieusheid en zorgt voor ontspanning. Samenwerken is dan het feest van magie in de communicatie!

Door: Astrid.van.Tongeren@UrbanKnowmads.nl en Wybe.Braaksma@UrbanKnowmads.nl

Views: 53