Urban Knowmads

Vertrouwd met een twist

Eigentijds onderweg naar morgen

Organisch

01

Het vergroten van ons bewustzijn opent nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden dienen zich aan, waardoor we kunnen kiezen. Wij onderzoeken dit met een twist in een zakelijke omgeving op een organische manier.

Communicatie

02

Het belang van goede communicatie lijkt breed te worden gezien. Waarom zijn er dan nog zoveel misverstanden? Open en gestructureerde communicatie blijkt moeilijker dan gedacht. Wij geven communicatie de aandacht die het verdient.

Reflectie

03

Reflectie is een krachtig mechanisme dat ons helpt verbeteren. Waar de een luistert wordt de ander gehoord. Het zicht wordt verbreed en draagvlak vergroot. Wij vergroten het bewustzijn op het belang van reflectie en beheersen de reflectie technieken.

06

Transformatie

04

Urban Knowmads houden zich bezig met de transitie van het industriële naar het “digitale” tijdperk. Waarbij de mogelijkheden van het digitale tijdperk zich nog dagelijks vergroten. Wij willen stukjes van deze ontwikkeling aan het licht brengen, door zo veel mogelijk breinbrekers neer te zetten. Het gaat ons niet over alles willen begrijpen. Het gaat ons om het onderzoek, het vraagteken, de verwondering. Wij benaderen dingen vanuit een andere invalshoek, een ander level.

Netwerken

05

Veranderende tijden vragen om een nieuwe aanpak. Urban Knowmads
zien het belang van samenwerken in netwerken. De vraagstukken zijn simpel weg te complex en te groot om enkelvoudig en conventioneel aan te pakken. Netwerken en samenwerking is nodig en vooral ook leuk, het geeft energie, bredere visie en ongekende mogelijkheden.