Aanpak

“Blijf staan en ga aan wat je moet aangaan” (Benedictus van Nursia, 480 -547)

We leven in een complexe tijd waarin de dingen niet meer veranderen, maar kantelen. Dat vraagt een andere manier van kijken, leiding geven, organiseren en ondernemen. Door anders te kijken, leren mensen te zien.
In organisaties kennen we boven- en onderstroom communicatie. Bovenstroom communicatie is bekend en vertrouwd. Plezier, betrokkenheid en het falen of succes van een organisatie ligt verscholen in die onderstroom communicatie. Onderstroom wordt vaak benoemd als onderbewust en daarmee niet toegankelijk. Niets is minder waar. Wij meten die onderlaag. Maken inzichtelijk wat bewust én onbewust is, wij laten zien hoe hard zaken zijn die nu als zacht worden gezien. Dat bekent dat helder wordt welke terreinen bespreekbaar zijn, welke gebieden de aandacht hebben en welke niet. Wat mensen zeggen dat zij doen en wat zij echt doen, als het goed gaat of moeilijk wordt. Daardoor ontstaat er zicht op de èchte uitdagingen voor organisatie, cultuur en leiderschap.

Wat levert het op:
Wij beginnen in tegenstelling tot vele anderen nooit met het inzetten van programma’s maar creëren eerst het juiste vertrekpunt via een ‘nul-meting’. Hiervoor gebruiken wij een door de neurobiologie en -psychologie onderbouwd diagnostisch instrument dat breinstrategieën in kaart brengt. Hierdoor worden kwaliteiten, barrières én de eerstvolgende logische stappen in de ontwikkelruimte inzichtelijk.

Game-change:

Al onze programma’s zijn op deze analyse gebaseerd. Deze inzichten bieden organisaties, leidinggevenden en medewerkers een geheel nieuw en uniek perspectief, met als resultaat:

  • Een haarfijne analyse die bloot legt op welke terreinen de interventies voor verbetering en ontwikkeling moeten worden gepleegd;
  • Wat de eerstvolgende logische, haalbare stap in de ontwikkeling is en welke daarop kunnen volgen;
  • Een routekaart met interventies/ programma’s die nu echte betekenis krijgen en effectief bijdragen aan de gewenste cultuurverandering, communicatie, manier van leidinggeven, productiviteit, enz. die beklijft op een toekomst-bestendige manier. Op deze wijze wordt de medewerker-, team-  en organisatieontwikkeling volg- en bestuurbaar.

Uitdagingen zijn vaak:
 
Onze oplossingen liggen vaak in:

Menselijke maat
Verandering van perspectief

Zelforganisatie  
Commitment

Creativiteit 
Leiderschap

Samenwerken 
Cultuur

Kennis en kunde  
Autonomie en samenwerken

Communiceren  
Communicatie

Probleemoplossend vermogen
Generaties

Weten welke uitdaging jouw organisatie moet aangaan? Benieuwd wat het betekent om potentie in de onderstroom te ontsluiten, en wat het oplevert ?

Quae sub superficie, superabunt!

Contact
Scroll to Top