Andere tijd

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Techniek en robotisering spelen een belangrijke rol in deze verandering. Markten worden op hun kop gezet. De manier waarop wij leven en werken ook.
Sommigen zien dit als een bedreiging. Urban knowmads niet. Die zien dit als een kans, want waar dingen veranderen is beweging en waar beweging is, is de ontmoeting.

Nieuw organiseren

Dat wat voorspelbaar leek, is niet langer voorspelbaar. Processen die lineair konden worden uitgetekend blijken vaak niet meer te passen bij de huidige situatie. Relaties met anderen zijn niet langer gesloten, binair en eenduidig, maar open, complex en iteratief.
Als mensen, organisaties en systemen zich vastdraaien, dan moeten we in transitie. Bezinnen, heroriënteren en vernieuwen zijn dan op hun plaats. Of/of maakt plaats voor én/én.
Urban knowmads weten dat menselijke maat én efficiency prima hand in hand gaan.  Leefbaar én betaalbaar kán, maar vraagt om nieuwe modellen. Toekomstbestendige waarde creatie modellen, waarin het niet alleen gaat over kosten en winst, maar over de betekenis van dat wat geboden wordt. Als bekende organisatievormen, het stellen van targets, KPI’s, niet voldoende waarde creëren, bieden inlevingsvermogen, oprechte interesse en respect voor zelf en de ander en het lef om ook die vragen te stellen waarvan je het antwoord nu misschien liever niet wilt horen een nieuw perspectief, en ontwikkeling. Laat dat ontwikkelen van de échte leefwereld nou nog steeds mensenwerk zijn. Dat vraagt om communicatie!


Afkomstig uit blog: Nieuw organiseren is heroriënteren

Next step – ander bewustzijn

Dat wij langs elkaar heen praten is al zo oud als Babylonië. Het bouwen van de Toren van Babel mislukte doordat mensen elkaar niet langer konden verstaan. De verwarring die daardoor ontstond dreef de mensheid uiteen. Zij verspreidden zich over de wereld. Die Babylonische verwarring, die bestaat nog altijd. Kijk om je heen, het voltrekt zich onder onze neuzen. In gesprekken, in organisaties maar ook in de media staat het er bol van. Als mensen zijn we altijd betrokken bij ontwikkeling, groei. Het is onze meest natuurlijke activiteit. Hoewel ook Urban knowmads de toekomst niet kunnen voorspellen, kunnen ze er vandaag al aan werken.


Afkomstig uit blog: Loskomen uit de Babylonische spraakverwarring

Aanpassen of groeien

Onze methodiek  gaat ervan uit dat groei en cultuurverandering zich niet laten managen. Ze zijn niet maakbaar, kunnen wél gestimuleerd worden als de juiste interventies worden gepleegd. Passen wij ons aan, of groeien we door onze dilemma’s heen? Strategie tot executie brengen, vraagt moed je te spiegelen in het resultaat. De context bepaalt de norm. High-performance is het gevolg van high-commitment en deze laatste vormt de verbinding met de nieuwe generatie. Als dit resoneert dan wordt het hoog tijd om in verbinding te komen met Urban Knowmads, in transitie te gaan en groei te realiseren.

Aanpak

“Blijf staan en ga aan wat je moet aangaan” (Benedictus van Nursia, 480 -547)

We leven in een complexe tijd waarin de dingen niet meer veranderen, maar kantelen. Dat vraagt een andere manier van kijken, leiding geven, organiseren en ondernemen. Door anders te kijken, leren mensen te zien.
In organisaties kennen we boven- en onderstroom communicatie. Bovenstroom communicatie is bekend en vertrouwd. Plezier, betrokkenheid en het falen of succes van een organisatie ligt verscholen in die onderstroom communicatie. Onderstroom wordt vaak benoemd als onderbewust en daarmee niet toegankelijk. Niets is minder waar. Wij meten die onderlaag. Maken inzichtelijk wat bewust én onbewust is, wij laten zien hoe hard zaken zijn die nu als zacht worden gezien. Dat bekent dat helder wordt welke terreinen bespreekbaar zijn, welke gebieden de aandacht hebben en welke niet. Wat mensen zeggen dat zij doen en wat zij echt doen, als het goed gaat of moeilijk wordt. Daardoor ontstaat er zicht op de èchte uitdagingen voor organisatie, cultuur en leiderschap.

Wat levert het op:
Wij beginnen in tegenstelling tot vele anderen nooit met het inzetten van programma’s maar creëren eerst het juiste vertrekpunt via een ‘nul-meting’. Hiervoor gebruiken wij een door de neurobiologie en -psychologie onderbouwd diagnostisch instrument dat breinstrategieën in kaart brengt. Hierdoor worden kwaliteiten, barrières én de eerstvolgende logische stappen in de ontwikkelruimte inzichtelijk.

Game-change:

Al onze programma’s zijn op deze analyse gebaseerd. Deze inzichten bieden organisaties, leidinggevenden en medewerkers een geheel nieuw en uniek perspectief, met als resultaat:

  • Een haarfijne analyse die bloot legt op welke terreinen de interventies voor verbetering en ontwikkeling moeten worden gepleegd;
  • Wat de eerstvolgende logische, haalbare stap in de ontwikkeling is en welke daarop kunnen volgen;
  • Een routekaart met interventies/ programma’s die nu echte betekenis krijgen en effectief bijdragen aan de gewenste cultuurverandering, communicatie, manier van leidinggeven, productiviteit, enz. die beklijft op een toekomst-bestendige manier. Op deze wijze wordt de medewerker-, team-  en organisatieontwikkeling volg- en bestuurbaar.

Uitdagingen zijn vaak:
 
Onze oplossingen liggen vaak in:

Menselijke maat
Verandering van perspectief

Zelforganisatie  
Commitment

Creativiteit 
Leiderschap

Samenwerken 
Cultuur

Kennis en kunde  
Autonomie en samenwerken

Communiceren  
Communicatie

Probleemoplossend vermogen
Generaties

Weten welke uitdaging jouw organisatie moet aangaan? Benieuwd wat het betekent om potentie in de onderstroom te ontsluiten, en wat het oplevert ?

Quae sub superficie, superabunt!