Andere tijd

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Techniek en robotisering spelen een belangrijke rol in deze verandering. Markten worden op hun kop gezet. De manier waarop wij leven en werken ook.
Sommigen zien dit als een bedreiging. Urban knowmads niet. Die zien dit als een kans, want waar dingen veranderen is beweging en waar beweging is, is de ontmoeting.

Nieuw organiseren

Dat wat voorspelbaar leek, is niet langer voorspelbaar. Processen die lineair konden worden uitgetekend blijken vaak niet meer te passen bij de huidige situatie. Relaties met anderen zijn niet langer gesloten, binair en eenduidig, maar open, complex en iteratief.
Als mensen, organisaties en systemen zich vastdraaien, dan moeten we in transitie. Bezinnen, heroriënteren en vernieuwen zijn dan op hun plaats. Of/of maakt plaats voor én/én.
Urban knowmads weten dat menselijke maat én efficiency prima hand in hand gaan.  Leefbaar én betaalbaar kán, maar vraagt om nieuwe modellen. Toekomstbestendige waarde creatie modellen, waarin het niet alleen gaat over kosten en winst, maar over de betekenis van dat wat geboden wordt. Als bekende organisatievormen, het stellen van targets, KPI’s, niet voldoende waarde creëren, bieden inlevingsvermogen, oprechte interesse en respect voor zelf en de ander en het lef om ook die vragen te stellen waarvan je het antwoord nu misschien liever niet wilt horen een nieuw perspectief, en ontwikkeling. Laat dat ontwikkelen van de échte leefwereld nou nog steeds mensenwerk zijn. Dat vraagt om communicatie!


Afkomstig uit blog: Nieuw organiseren is heroriënteren

Next step – ander bewustzijn

Dat wij langs elkaar heen praten is al zo oud als Babylonië. Het bouwen van de Toren van Babel mislukte doordat mensen elkaar niet langer konden verstaan. De verwarring die daardoor ontstond dreef de mensheid uiteen. Zij verspreidden zich over de wereld. Die Babylonische verwarring, die bestaat nog altijd. Kijk om je heen, het voltrekt zich onder onze neuzen. In gesprekken, in organisaties maar ook in de media staat het er bol van. Als mensen zijn we altijd betrokken bij ontwikkeling, groei. Het is onze meest natuurlijke activiteit. Hoewel ook Urban knowmads de toekomst niet kunnen voorspellen, kunnen ze er vandaag al aan werken.


Afkomstig uit blog: Loskomen uit de Babylonische spraakverwarring

Aanpassen of groeien

Onze methodiek  gaat ervan uit dat groei en cultuurverandering zich niet laten managen. Ze zijn niet maakbaar, kunnen wél gestimuleerd worden als de juiste interventies worden gepleegd. Passen wij ons aan, of groeien we door onze dilemma’s heen. Nu strategie, executie ís; de context de norm bepaalt is high-commitment van urban knowmads hard nodig. Nu strategie, executie ís geworden en de context de norm bepaalt, is high-commitment van urban knowmads hard nodig.

Aanpak

We leven in een complexe tijd waarin de dingen niet meer veranderen, maar kantelen. Dat vraagt een andere manier van kijken, organiseren en ondernemen. Als uitdagingen zoals: Menselijke maat, Zelforganisatie, Creativiteit, Samenwerken, Kennis en kunde, Communiceren, Probleemoplossend vermogen, Duurzaamheid het pad van je organisatie kruisen:

“Blijf staan en ga aan wat je moet aangaan” (Benedictus van Nursia, 480 -547)

Weten welke uitdaging jouw organisatie moet aangaan? Wij doen eerst een nul-meting. Hiervoor maken wij gebruik van een diagnostisch instrument dat brein strategieën in kaart brengt. Kwaliteiten, barrières én de eerstvolgende logische stappen in de ontwikkelruimte worden inzichtelijk. Boven en onderstroom…..

Succes zit in de onderstroom!

Zo ontstaat een routeplanning waarmee jouw strategie in beweging komt.

Hoe het werkt
Fase I: Een nader te bepalen doelgroep (directie en managers, teams, high- performers en backboners, etc.) vullen online vragenlijsten in.
Fase II: Urban Knowmads presenteren analyse en aanpakplan
Fase III: Executie in co-creatie,

Producten:
MD-programma’s
Cultuurontwikkelingsprogramma’s
Leiderschap
Teamoptimalisatie en samenwerken
Strategische communicatie

Quae sub superficie, superabunt!