Vitaal or fataal?

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Techniek, robotica en digitalisering spelen een belangrijke rol in deze verandering. Markten worden op hun kop gezet. De manier waarop wij leven en werken ook.
Sommigen zien dit als een bedreiging. Urban knowmads niet. Die zien dit als een kans, want waar dingen veranderen is beweging en waar beweging is, is groei.

Nieuw organiseren

Dat wat voorspelbaar leek, is niet langer voorspelbaar. Processen die lineair konden worden uitgetekend blijken vaak niet meer te passen bij de huidige situatie. Relaties met anderen zijn niet langer gesloten, binair en eenduidig, maar open, complex en iteratief.
Als mensen, organisaties en systemen zich vastdraaien, dan moeten we in transitie. Bezinnen, heroriënteren en vernieuwen zijn dan op hun plaats. Of/of maakt plaats voor én/én.
Urban knowmads weten dat menselijke maat én efficiency prima hand in hand gaan.  Leefbaar én betaalbaar kán, maar vraagt om nieuwe modellen. Toekomstbestendige waarde creatie modellen, waarin het niet alleen gaat over kosten en winst, maar over de betekenis van dat wat geboden wordt. Als bekende organisatievormen, het stellen van targets, KPI’s, niet voldoende waarde creëren, bieden inlevingsvermogen, oprechte interesse en respect voor zelf en de ander en het lef om ook die vragen te stellen waarvan je het antwoord nu misschien liever niet wilt horen een nieuw perspectief, en ontwikkeling. Laat dat ontwikkelen van de échte leefwereld nou nog steeds mensenwerk zijn. Dat vraagt om communicatie!


Afkomstig uit blog: Nieuw organiseren is heroriënteren

Next step – ander bewustzijn

Dat wij langs elkaar heen praten is al zo oud als Babylonië. Het bouwen van de Toren van Babel mislukte doordat mensen elkaar niet langer konden verstaan. De verwarring die daardoor ontstond dreef de mensheid uiteen. Zij verspreidden zich over de wereld. Die Babylonische verwarring, die bestaat nog altijd. Kijk om je heen, het voltrekt zich onder onze neuzen. In gesprekken, in organisaties maar ook in de media staat het er bol van. Als mensen zijn we altijd betrokken bij ontwikkeling, groei. Het is onze meest natuurlijke activiteit. Hoewel ook Urban knowmads de toekomst niet kunnen voorspellen, kunnen ze er vandaag al aan werken.


Afkomstig uit blog: Loskomen uit de Babylonische spraakverwarring

Aanpassen of groeien

Onze methodiek  gaat ervan uit dat groei en cultuurverandering zich niet laten managen. Ze zijn niet maakbaar, kunnen wél gestimuleerd worden als de juiste interventies worden gepleegd. Passen wij ons aan, of groeien we door onze dilemma’s heen? Strategie tot executie brengen, vraagt moed je te spiegelen in het resultaat. De context bepaalt de norm. High-performance is het gevolg van high-commitment en deze laatste vormt de verbinding met de nieuwe generatie. Als dit resoneert dan wordt het hoog tijd om in verbinding te komen met Urban Knowmads, in transitie te gaan en groei te realiseren.

Wilt u meer details over onze visie lezen? klik hier!

Betrokken bij:

Executive Search Lab

Het Executive Search Lab heeft tot doel om de juiste kandidaat te vinden die ook past bij de behoeftes van het team. Daarom nemen we niet alleen de kandidaat maar ook het team onder de loep. Het Executive Search Lab is een service van Urban Knowmads.

Bolon k’an

De toekomst is een onbeschreven blad. Het ontwikkelen en richting geven aan je talenten is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Leer je kracht en talent in te zetten. Dan leg je NU de basis voor de toekomst. Want elke toekomst begint vandaag!

TechnoChallenge

Jong geleerd is oud gedaan. Gaat deze nog op nu de wereld in zo’n rap tempo verandert?
Talentontwikkeling is belangrijk voor een duurzame, innovatieve en creatieve samenleving. Jongeren zijn daarbij van grote waarde (bron: www.Jet-Net.nl). Urban Knowmads ondersteunt daarom onder meer diverse TechnoChallenges bij het ontwikkelen van de vaardigheden van de 21e eeuw, zoals inzicht, creativiteit, probleemoplossend vermogen, zelfwerkzaamheid, samenwerken en communiceren. Zo draagt Urban Knowmads bij aan de samenleving van de toekomst die volgens Paul Schnabel wordt gefundeerd op waardig-, vaardig- en aardigheid.